werkwijze

Aanmelding
U kunt zich aanmelden per telefoon of via het contactformulier.

Intake
Vrijblijvend kan er een eerste oriënterend gesprek plaatsvinden. Van belang vind ik dat er een klik is. In dit gesprek zal er stilgestaan worden bij uw hulpvraag en reden van aanmelding. Als u het gevoel heeft dat er een klik is en dat de werkwijze aansluit bij uw hulpvraag dan kan er verder indicatie onderzoek plaatsvinden.

Indicatie onderzoek
Dit zijn een drietal gesprekken met als doel verder zicht te krijgen op uw problematiek, het ontstaan van uw klachten en uw levensgeschiedenis. Na deze indicatiegesprekken zal er een adviesgesprek plaatsvinden waarin diagnose en het behandelvoorstel besproken zal worden. Als u daar mee akkoord gaat dan worden er verdere afspraken gemaakt voor behandeling. In enkele gevallen komt er uit deze gesprekken naar voren dat u mogelijk beter bij een collega verder geholpen kan worden. Ik help u dan met het tot stand brengen van een goede verwijzing.

Behandeling
Na het adviesgesprek zal er een behandelplan opgesteld worden, waar in de doelen van de behandeling beschreven zijn. Ieder half jaar zal dit geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden. Deze evaluatie vindt op plaats door een gesprek en tevens ook door één of meerdere vragenlijsten.

Klachtenregeling
Als u een klacht heeft probeer die dan eerst met mij te bespreken. Als we er niet uitkomen dan kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van de LVVP (de beroepsvereniging).

Cileke Exler - Praktijk voor psychotherapie Houten
Cileke Exler
Sparrenhout 1
3991 PT Houten
T: 030-8893070
E: exler@psychotherapie-houten.nl