therapievormen

Psychotherapie


Inzichtgevende Psychotherapie
Als u al langere tijd last heeft van uw problemen dan kan het helpen om de oorzaak van uw problemen te achterhalen. Als u in uw huidige leven vastloopt dan kan dat te maken hebben met hoe u zich als kind ontwikkeld heeft. Het kan zo zijn dat u, om welke reden dan ook, geleerd heeft om op een bepaalde manier met problemen om te gaan maar dat dat niet (meer) werkt in uw huidige leven. Ik kan u helpen om deze patronen op te helderen en wat het betekent om deze patronen los te laten. Dit kan gepaard gaan met verdrietige en pijnlijke gevoelens maar het kan ook opluchting geven en perspectief bieden. Psychotherapie biedt u een veilige omgeving om deze patronen en gevoelens te onderzoeken en te veranderen.

Adolescententherapie


Adolescententherapie
Als je tussen de 16 en 23 jaar bent is het een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het afronden van een opleiding, uit huis gaan, studiekeuze bepalen, aangaan van een relatie. In deze behandeling zal er oog zijn voor hoe om te gaan met al deze veranderingen en tevens ook zoals bij inzichtgevende therapie wat maakt dat je daarin vastloopt. Omdat er vaak in de actualiteit al vaak veel gebeurd zal dat de eerste focus zijn voor de therapie.
Zeker als je nog thuiswoont heeft het mijn voorkeur om je ouders ook bij de behandeling te betrekken. Soms is een kennismaking voldoende, soms is het van belang dat je ouders intensiever betrokken worden bij het behandelproces. In dat geval zal ik vragen of één van mijn collegae de ouderbegeleiding op zich kan nemen.

Psychoanalyse


Psychoanalyse
Het gaat hier om een hoogfrequente therapievorm van 4 à 5 x per week waarbij de therapeut achter de bank zit en de cliënt op de bank ligt. Netzoals bij inzichtgevende psychotherapie gaat het om onbewuste patronen bewust te worden. Dit bewustwordingsproces geeft toegang tot verandering, om vandaaruit anders met u zelf en anderen om te gaan.
Een psychoanalyse is een zeer intensieve behandelvorm die geïndiceerd is als er al langdurig problemen spelen, de lijdensdruk hoog is en vaak eerdere behandelingen weinig verandering bewerkstelligd hebben.

E-health


E-health
Dit kan als onderdeel van een behandeling ingezet worden. Te denken valt hierbij aan e-mail of skype contact om de voortgang van de behandeling te waarborgen. Soms kan er uit tijdbesparing gevraagd worden via mail een aantal vragen te beantwoorden, zowel voor diagnostiek als ter evaluatie van de behandeling. De e-health is nog in ontwikkeling en zal nog verder vorm krijgen in deze praktijk.

EMDRVoor wie geschikt?


Voor wie is behandeling in mijn praktijk geschikt?

 • Als er sprake is van al langer bestaande problematiek, vaak persoonlijkheidsproblematiek;
 • In geval van complexe problematiek;
 • Als eerdere therapieen onvoldoende resultaat hebben geboden;
 • Als u meer inzicht wilt krijgen in uw persoonlijkheid

Voor wie niet geschikt?


Voor wie is behandeling in mijn praktijk niet geschikt?

 • Als er sprake is van verslavingsproblematiek;
 • Als er sprake is van psychotische problematiek;
 • Als er een beroep op crisisopvang gedaan moet worden;
 • Als agressie- en geweld in de problematiek speelt;
 • Ernstige dwangstoornis.


Let op: plaats hieronder kortere versies van bovenstaande teksten met het oog op kleine schermen/telefoons.

dit is een kopje
….hier de korte tekstvariant voor telefoons.

Inzichtgevende Psychotherapie
Als u al langere tijd vastloopt gebruikt u mogelijk vroeg geleerde strategieën die nu niet meer werken. Ik kan u helpen om deze patronen op te helderen en wat het betekent om deze patronen los te laten. Dit kan gepaard gaan met verdrietige en pijnlijke gevoelens maar het kan ook opluchting geven en perspectief bieden. Psychotherapie biedt u een veilige omgeving om deze patronen en gevoelens te onderzoeken en te veranderen.

Adolescententherapie
Als je tussen de 16 en 23 jaar bent is het een levensfase waarin veel veranderingen plaatsvinden zoals bijvoorbeeld het afronden van een opleiding, uit huis gaan, studiekeuze bepalen, aangaan van een relatie. In deze behandeling zal er oog zijn voor hoe om te gaan met al deze veranderingen en tevens ook zoals bij inzichtgevende therapie wat maakt dat je daarin vastloopt. Omdat er vaak in de actualiteit al vaak veel gebeurd zal dat de eerste focus zijn voor de therapie.

Psychoanalyse
Het gaat hier om een hoogfrequente therapievorm van 4 à 5 x per week waarbij de therapeut achter de bank zit en de cliënt op de bank ligt. Netzoals bij inzichtgevende psychotherapie gaat het om onbewuste patronen bewust te worden. Dit bewustwordingsproces geeft toegang tot verandering, om vandaaruit anders met u zelf en anderen om te gaan.

Voor wie is behandeling in mijn praktijk geschikt?

 • Als er sprake is van al langer bestaande problematiek, vaak persoonlijkheidsproblematiek;
 • In geval van complexe problematiek;
 • Als eerdere therapieen onvoldoende resultaat hebben geboden;
 • Als u meer inzicht wilt krijgen in uw persoonlijkheid

Voor wie is behandeling in mijn praktijk niet geschikt?

 • Als er sprake is van verslavingsproblematiek;
 • Als er sprake is van psychotische problematiek;
 • Als er een beroep op crisisopvang gedaan moet worden;
 • Als agressie- en geweld in de problematiek speelt;
 • Ernstige dwangstoornis.
Praktijk voor psychotherapie
Cileke Exler
Sparrenhout 1
3991 PT Houten
T: 030-8893070
E: exler@psychotherapie-houten.nl